Privacy reglement zangkoor EigenWijs Westwoud

 

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland, op grond van Europese Wetgeving, voldoen aan de Verordening Gegevensbescherming. Zangkoor EigenWijs Westwoud, heeft in verband hiermee dit reglement vastgesteld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou, of die we in verband kunnen brengen met jou. Hieronder vallen ook beeldmateriaal en financiële gegevens. Je deelt je persoonsgegevens met ons, het Koor EigenWijs Westwoud, als lid, oud-lid, als dirigent, als bezoeker van onze concerten, als zakelijke relatie, sponsor, organisatie of bijvoorbeeld als uitvoerend musicus of ensemble. Om de persoonsgegevens te mogen gebruiken wijzen wij in onze contacten en op onze website nadrukkelijk op dit reglement.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens gebruiken we om:

 • Contact met je op te kunnen nemen,
 • Afspraken te kunnen maken over repetities, uitvoeringen, deelname van het koor aan uitvoeringen,
 • Inzicht te krijgen en te houden over de samenstelling van het zangkoor,
 • Je op de hoogte te houden van onze activiteiten d.m.v. e-mails, mededelingen op onze

website of andere vormen van sociale media.

 

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van:

 • Leden en oud-leden,
 • De dirigent van het koor,
 • (Vaste) bezoekers van het koor,
 • Sponsors,
 • Organisaties en zakelijke relaties van het koor,
 • Individuele musici, andere koren, ensembles.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

 • Je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en indien noodzakelijk je i-bannummer,
 • Beeldmateriaal,
 • Van de leden van het koor de stemgroep,
 • Appgroepen binnen het koor,
 • Van musici gegevens met betrekking tot de uitvoeringen van hun vakgebied,
 • Van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging) verzamelen wij :

naam, adres,telefoonnummer, e-mailadres, i-bannummer, website en de namen van contactpersonen

en vertegenwoordigers van de organisatie.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we het gebruiken.

-1-

 

 

 

Privacy reglement Zangkoor EigenWijs Westwoud

 

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Leden van het koor ontvangen ieder jaar een actuele adressenlijst van de leden van het koor. Persoonsgegevens van de bestuursleden worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan:

 • De Kamer van Koophandel,
 • Aansprakelijkheidsverzekering,
 • Webbeheerder,
 • Bij aanvragen van subsidies en fondsen.

Voor het overige delen we je gegevens niet met anderen

 

Zo zorgen wij voor je persoonsgegevens

Het bestuur van Zangkoor EigenWijs Westwoud is verantwoordelijk voor de bescherming van je persoonsgegevens. We zorgen voor goede beveiliging van je gegevens, deze worden digitaal bewaard onder beheer van het bestuur.

Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen 

 • Je wilt weten welke persoonsgegevens we over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken

van je‘Recht van Inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?

Stuur dan een berichtje naar het secretariaat van Zangkoor EigenWijs Westwoud.

 • Over je voorkeur voor onze aankondigingen van concerten en mailing. We houden je graag op de hoogte

van de uitvoeringen. Wil je liever geen persoonlijke aanbiedingen? Stuur dan een berichtje naar het

secretariaat van Zangkoor EigenWijs Westwoud.

 • Het privacyreglement staat gepubliceerd op onze website,
 • Het adres van het secretariaat is te vinden op deze website:

www.eigenwijswestwoud.nl