Ons koor is opgericht in 1969 als jongerenkoor Westwoud. De naam is inmiddels veranderd in EigenWijs: we zingen onze eigen wijs en doen dat op onze eigen wijze. Ook de term jongerenkoor is niet helemaal meer van toepassing, hoewel alle leden nog heel jong van hart en geest zijn……….

We zijn begonnen als kerkkoor, maar we zingen ook steeds meer wereldlijke en lichte muziek. Naast het muzikaal begeleiden vanl diensten in de kerk, organiseren we dan ook concerten, soms samen met andere koren. Ook treden we op bij verschillende festivals.

We repeteren elke week op dinsdagavond.

Bestuur:

Voorzitter: Elma Verhoef Tel: 0228-564332  Elma-verhoef@ziggo.nl
Secretaris: Wilhelmien Wesseling: wilhelmienwesseling@hotmail.com
Penningmeester: Mariëtte Breg Tel: 0228-567678 mbregkorse@gmail.nl

Planning; Wilhelmien Wesseling: wilhelmienwesseling@hotmail.com

Algemeen Lid: Wim van Kampen Tel: 0228-564419  info@cisbv.nl

Begeleiding:
Dirigent:
Pianist Hans Weenink: hansweenink@hotmail.com

Liturgiecommissie:
Mieke van Engen
Yolande de Boer

Contact Avondwakes:
Diana Huisman Tel: 0228-563089  d.huisman27@gmail.com

Muziekcommissie: